Chciałbym być ślepy,

poświęcić możność widzenia piękna świata

Aby tylko nie widzieć głupoty, zabobonów,

i wszechobecnej ignorancji.

 

Chciałbym być głuchy

poświęcić muzykę czy piękno głosu

Aby tylko nie słyszeć, kłamstw, oszustw,

i nieszczerych wyznań

 

Chciałbym stracić mowę

poświęcić to co mam do przekazania

Byleby nie tracić czasu na nic nie warte rozmowy

i obronę nieswoich tez.

 

Chciałbym… ale taka jest natura moja,

że mimo wszystko jestem, widzę, słyszę i mówię.

I ku dobru dążąc, poświęcam siebie,

by pełnią życia żyć.

 

M.M.